White Wine

White Wine Josh Cellars Pinot Grigio • Hawk Ridge Shake your Tail Feathers (Cayuga) • Hawk Ridge All Day Rose • Hawk Ridge MoHawk (Sav Blanc) • Hawk Ridge Mama Hawk (Chardonnay)

Red Wine

Red Wine Clocktown Cabernet • Josh Cellars Cabernet • Hawk Ridge Red Tail (Merlot)